For deg som er gjeldsoffer.

Gjeldsoffer.info

Betalingsanmerkninger sin betydning for gjeldsofre

Dersom du selv anser deg som et gjeldsoffer er det stor sannsynlighet for at du har eller har hatt en eller flere betalingsanmerkninger. Vi vil i denne artikkelen forsøke å gi deg en grunnleggende innføring i dette med betalingsanmerkninger. Da tenker vi på både regelverket rundt betalingsanmerkning men også litt om hvordan man kan leve med betalingsanmerkninger.

Noen enkle grunnprinsipper om betalingsanmerkninger:

  • Betalingsanmerkninger skal alltid slettes når kravet den gjelder er oppgjort.
  • Betalingsanmerkninger registrert av inkassobyrå skal uansett slettes innen 4 år fra lovlig registering.
  • Det kan tidligst registreres betalingsanmerkning 30 dager etter at det er igangsatt rettslige skritt på uomtvistet inkassosak.
  • Når kredittopplysningsbyrået mottar en registrering av betalingsanmerkning fra inkassobyrå, så skal det sendes skyldner skriftlig varsel med 14 dagers frist til å uttale seg før betalingsanmerkningen gjøres søkbar.
  • Dersom skyldner misligholder en avtale om avdragsordning med inkassobyrå så kan inkassobyrået sende inn betalingsanmerkning til registrering selv om det ikke er igangsatt rettslige skritt.
  • Ved avholdt utleggsforretning blir det registrert betalingsanmerkning ved resultat "intet til utlegg" eller utleggstrekk i lønn/ trygd. Dette uavhengig av om det er involvert inkassobyrå i saken eller ikke.
  • Betalingsanmerkninger som skyldes forhold som registreres i offentlige registre som gjeldsordning, konkurs, registrert pant i bolig og lignende kan bli stående utover de vanlige slettefristene så lenge opplysningene blir stående i det aktuelle offentlige registeret.
  • Dersom du feilaktig er registrert med en betalingsanmerkning så kan kredittopplysningsbyrået stilles til ansvar for eventuelle tap som du er påført på grunn av dette. Dersom en feilregistrering skyldes inkassobyrå så vil disse være solidarisk ansvarlig ovenfor deg i forhold til erstatningsansvar.

Det er den som kredittsjekker som avgjør om du skal få kreditt eller ikke.

Det er viktig å forstå at det ikke er kredittopplysningsbyrået som avgjør om de som kredittsjekker skal få kreditt eller ikke. De gir kun råd på bakgrunn av de registrert opplysningene. Dog vil de som kredittsjekker normalt følge disse rådene uten at de nødvendigvis må det. Det er derfor det aktuelle kredittopplysningsbyrået som er rette instansen å klage dersom det er registrert feil opplysninger om deg. Dersom du ikke forstår hvorfor du ikke er innvilget lån eller kreditter så er det den som har foretatt kredittsjekken som eventuelt kan svare for dette. Du har rett til å få utlevert hvilke opplysninger som er utlevert i forbindelse med kredittsjekken men du har ikke krav på en redegjørelse på hvorfor lån eller kreditter ikke er innvilget.

Hvordan leve med betalingsanmerkninger?

Det å ha betalingsanmerkninger medfører en del praktiske problemer i hverdagen men det er fullt mulig å leve et godt fullverdig liv til tross for dette. I praksis vil betalingsanmerkninger medføre at du ikke vil få innvilget søknader om boliglån, billån, forbrukslån og kredittkort for å nevne noe. Du vil sannsynligvis ikke få mobilabonnement og kan også få problemer med å flytte strømavtaler og lignende. Stort sett så vil du likevel klare å få en normal strømavtale og du er uansett omfattet av nettleverandørens leveringsplikt selv om dette er et noe dyrere alternativ.

Det er selvsagt upraktisk å ikke kunne få bil eller boliglån. Dog er det for de fleste som betegner seg som gjeldsofre mindre relevant da bil og bolig uansett relativt vil bli offer for utleggspant ved utleggsforretning med påfølgende risiko for tvangssalg. Det er normalt ikke spesielt problematisk å få tak i bolig å leie som gjeldsoffer selv om man kan støte på noen problemer dersom utleier er profesjonelle aktører som foretar kredittsjekk og utleieobjektet er attraktivt med mange interessenter. Husk at NAV kan være behjelpelig med å stille garanti ovenfor huseier dersom du har problemer med å stille depositum.

Kredittkort kan være et praktisk produkt i mange sammenhenger men for gjeldsofre er dette ofte en katastrofe i seg selv og er svært ofte den direkte eller indirekte årsaken til at de fikk gjeldsproblemer i første omgang. I forbindelse med noen tjenester som eksempelvis leiebil er du nesten avhengig av kredittkort for å få lov til å leie. Dette er selvsagt upraktisk de gangene du har behov for dette men ikke noe som går nevneverdig utover livskvaliteten.

Det finnes i dag mange gode alternativer til mobilabonnement i form av kontantkort avtaler. Dette er litt dyrere men forskjellene mellom kontantkort avtaler og abonnement har blitt mindre med årene. Igjen noen upraktisk men ikke noe som trenger å gå utover livskvaliteten om du ikke lar det skje.

Det å bli stående utenfor boligmarkedet er den største "straffen" ved betalingsanmerkninger

Det er uten tvil det å bli stående utenfor boligmarkedet som må anses som den største "straffen" med betalingsanmerkninger. I Norge anses investering i bolig å vøre lønnsomt på sikt og det er generelt mye dyrere å leie enn å eie over lengre tid. Alt annet er stort sett ting man kan klare seg uten og er ting som koster penger og ikke gir avkastning.

Det er selvsagt upraktisk å ikke kunne kjøpe bil med lån men det å i stedet bruke offentlig transport eller ta til takke med en eldre "verdiløs" bil er normalt bra for din privatøkonomi i lengden. Forbrukslån og kredittkort bør personer som tidligere har hatt problemer med dette uansett "ikke ta i med ildtang" og bør ikke oppleves som noe reelt tap. Ellers kan du oppleve en del praktiske utfordringer i hverdagen med betalingsanmerkninger men de vil sjeldent føre til vesentlig skade for din privatøkonomi slik som det å bli stående utenfor boligmarkedet kan gjøre.

Les deg opp på privatøkonomi og dine rettigheter

Dersom du sliter med gjeld og betalingsanmerkninger så trenger dette nødvendigvis ikke å skyldes forhold du kan lastes for. I de aller fleste tilfeller så har ofte skyldner helt eller delvis opptrådt uklokt i en fase av livet og dette har vært medvirkende til situasjonen de har havnet i. Alle gjeldsofre bør i likhet med folk flest lese seg opp på temaet privatøkonomi da den generelle kunnskapen blant folk flest er får dårlig. Slik får du mange gode tips og råd som kan hjelpe deg i en vanskelig situasjon og samtidig unngå å havne i uføret på nytt etter at du har fått ordnet opp. Det er også fornuftig å sette deg inn i dine rettigheter ved inkasso og gjeldsproblemer. Du skal ikke finne deg i hva som helst selv om du sliter med ubetalt gjeld.


Copyrighted content. All Rights Reserved.