For deg som er gjeldsoffer.

Gjeldsoffer.info

Refinansiere bolig

Refinansiering av bolig er det første du bør tenke på som gjeldsoffer!

Hva er refinansiering?

Refinansiering innebærer å omfordele gammel gjeld til en ny eller nye långivere som tilbyr mer gunstige betingelser. Med gunstige betingelser ser de fleste først og fremst på rentesatsen men andre forhold bør også ha betydning. Dette kan være så mangt men viktige faktorer for mange er tilbakebetalingstid, valgmulighet i forhold til serielån eller annuitetslån, gebyrer, brukervennlighet og mye mer. En totalvurdering av disse forholdene er utslagsgivende for å avgjøre om en refinansiering er gunstig for gjeldsofre. I de aller fleste tilfeller så er rentesats og lang tilbakebetalingstid (minst mulig avdrag) det de fleste gjeldsofre prioriterer.

 Hva menes med refinansiering av bolig?

Mange som har eid bolig i mange år har gjerne betalt ned noe på boliglånet samt at boligen samtidig har steget i verdi. Selv om man belånte boligen 100% i sin tid så kan dagens situasjon for eksempel være at det samme boliglånet i dag utgjør kun 50% av boligens verdi. De aller fleste banker i dag er villig til å gi lån innenfor 80% av boligens verdi noe som medfører at i det nevnte eksempelet er mulighet får å belåne boligen opp ytterligere med 30% av dagens boligverdi. Dersom du har en bolig med verdi på 2 millioner kroner betyr dette at det er rom for å belåne boligen med ytterligere kr 600'. Svært mange gjeldsofre sitter på enda dyrere bolig med tilsvarende økte mulighet for muligheten for å belåne boligen ytterligere dersom behovet er til stede. Dersom nåværende boliglån er større eller mindre enn det nevnte eksempelet så vil belåningsmulighetene også justeres tilsvarende.

Fordelen med å refinansiere dyr gjeld (typisk forbrukslån, kredittkort og lignende) inn i boliglånet er at du kan få lav boliglånsrente samt mye lengre nedbetalingstid. Muligheter for lang nedbetalingstid skyldes at bolig tradisjonelt stiger i verdi over tid og gunstige muligheter til langsiktig pantsetning av lånet med pant i boligen, noe som samlet medfører minimal risiko for banken i forhold til uskrede lån som forbrukslån og kredittkort gjerne er. Dette gjenspeiles til de grader i rentesatsen man betaler og kan i de mest ekstreme tilfeller være 10 ganger så høy rente på forbruksgjeld kontra boliglån. Med mange hundre tusener i dyr forbruksgjeld kan utslaget de månedlige utgiftene til å betjene gjelden bli veldig store.

Hvordan fastsette boligverdi?

Når du skal refinansiere boligen din så vil banken i de aller fleste tilfeller be om en verdivurdering av boligen din. Dette kan være fra en takstmann eller eiendomsmekler. I de fleste tilfeller benyttes eiendomsmegler til denne jobben på grunn av pris og at de har best "føling" på hvordan markedssituasjonen er til enhver tid for din type bolig.

Husk at en forskjell på kr 100' i verdivurdering gir utslag på en lånemulighet på kr 80' (80%). Dersom du vet at ditt lånebehov vil være helt i grenselandet og kanskje litt utover det er det svært viktig å få best mulig verdivurdering av boligen din. Du bør derfor innhente verdivurdering fra flere eiendomsmeklere og legge frem den med høyest verdi når du søker lån i banken.

Fo9r å få best mulig verdivurdering bør du gjøre mange av de samme forberedelsene du ville gjort før et salg av boligen. Rydd godt innvendig og utvendig og fiks småting for å gi et bedre helhetsinntrykk. Enkel oppussing kan også være lønnsomt i denne sammenhengen.

Husk at du må ha betjeningsevne!

Selv om du har mye friverdi i boligen din så hjelper det lite dersom du ikke har såkalt betjeningsevne. Det vil si at banken mener du har god nok inntekt til å betjene dine utgifter, inkludert det nye lånet. Bankene har et moralsk ansvar og lovpålagt frarådningsplikt i slike tilfeller og vil sjeldent finansiere en slik refinansiering selv om de har tilstrekkelig sikkerhet og benytter frarådningsplikten sin. I slike tilfeller kan det å bygge boligen om slik at du får en hybel i boligen, for å få økte inntekter være et tiltak som er avgjørende for dem som har mulighet til slik ombygging. Husk at en slik ombygging koster penger slik at du gjerne må ta to turer i banken, først for å låne til ombygging og deretter for å refinansiere.

Er du egentlig et gjeldsoffer?

Dersom du har så mye friverdi i egen bolig at du kan bake all gjelden inn i boliglånet så kan du egentlig ikke betegne deg selv som et gjeldsoffer da dine eiendeler da vil være større enn gjelden. Dersom du samtidig har tilstrekkelig inntekt til å betjene et refinansiert boliglån så er du i en svært heldig posisjon dersom du først har pådratt deg mye dyr forbruksgjeld.

Refinansiere med pant i andre sin bolig.

Dersom du ikke selv har bolig med friverdi er det fullt mulig å gjøre en tilsvarende prosess dersom noen som har friverdi i sin bolig er villig til å pantsette den til sikkerhet for ditt lån. Normalt er dette noe mange spør sine foreldre om da disse ofte har mye friverdi i sin bolig. Det er imidlertid svært viktig at begge parter er inneforstått med alvorligheten og mulige konsekvenser av dette ved mislighold eller dersom boligen ønskes solgt på et senere tidspunkt før lånet er innfridd.


Copyrighted content. All Rights Reserved.