For deg som er gjeldsoffer.

Gjeldsoffer.info

Ta tak i økonomien

Slik løser du dine gjeldsproblemer!

Dersom du ser på deg selv som et gjeldsoffer har du antageligvis betydelige problemer å ta tak i. Nedenfor følger en enkel oppstilling som kan være et greit utgangspunkt for å angripe dine gjeldsproblemer. Det ligger i sakens natur at slike oppstillinger alltid blir noe forenklet men kan alikevel være en fornuftig måte å ta tak i problemet på.

10 steg for å bli gjeldsfri:
  • Lag en fullstendig oversikt over din gjeld og inntekt samt et budsjett på hva din husholdning trenger i måneden til et normalt livsopphold. Dette bør alle gjøre, gjeldsoffer eller ikke.
  • Dersom dine månedlige utgifter overstiger dine månedlige inntekter og dette ikke er en kortvarig situasjon har du et betydelig økonomisk problem som må tas tak i så tidlig som mulig. Dette kan kun løses på to måter, enten ved å øke dine inntekter eller redusere de månedlige utgiftene.  Eventuelt en kombinasjon av disse to tingene slik at du ender opp med at månedlige inntekter er større en månedlige utgifter.
  • Finn ut hvilke muligheter du har til å øke inntekten innen rimelig tid innen fornuftige grenser og gjør det. Dette kan være å benytte seg av mulighet til å jobbe ekstra overtid på jobben, ta en ekstrajobb ved siden av og mye annet. Gjør det du kan for å øke inntekten. Du kan lese mer om det å skaffe seg en ekstrainntekt på ekstrainntekt.org.
  • Dersom du eier egen bolig innhenter du en ny verdivurdering fra minst 2 eiendomsmeglere. Verdivurderingen fra den megleren som har satt høyest verdi på boligen tar du så med i banken din og ber om høyest mulig refinansiering slik at du får så mye som mulig av dyre gjelden inn i boliglånet ditt. Dette til en vesentlig lavere rentesats og avdragsfrihet dersom du har behov for det for at budsjettet skal gå i pluss. Dette er det enkleste løsningen på økonomiske problemer og første tiltaket man bør foreta seg ved gjeldsproblemer dersom man antar at man har friverdi i egen bolig.
  • Dersom du ikke eier egen bolig bør du vurdere om det er familiemedlemmer eller gode venner som eier bolig du kan be om å stille sin bolig som pant på samme måte som i punkt 4. Tenkt deg godt om før du ber om dette da det kan få svært alvorlige konsekvenser for den andre parten dersom du misligholder lånet. Det gjør det også vanskeligere (men ikke umulig) for den aktuelle personen å flytte da det er en ekstra heftelse på boligen som da skal selges skal selge.
  •  Dersom du fortsatt sitter igjen med dyr forbruksgjeld etter en eventuell refinansiering så betaler du minstebeløpet på alle forbrukslån og kredittkort hver måned bortsett fra på den fordringen med dyrest rente og månedsgebyr. På denne regningen betaler du så mye du kan hver måned så lenge budsjettet fortsatt går i pluss. Slik jobber du deg nedover slik at du kvitter deg med den dyreste gjelden først.
  • Gå gjennom alle varer og tjenester du får regninger på og vurder om du har mulighet for å si opp noen av disse. Trenger du strengt tatt alarm i boligen din? Hva med treningssenteret du aldri benytter allikevel? Du sitter muligens på et dyrt mobilabonnement som du fikk for mange år siden i forbindelse med kjøp av en sponset telefon. Totalt sett kan en slik gjennomgang fort spare deg for tusenlapper i måneden. Vær oppmerksom på at dersom du har betalingsanmerkninger så kan det være problematisk å etablere nye kundeforhold igjen på enkelte tjenester. Ta dette med i vurderingen før du sier opp en tjeneste du kanskje får brukt for igjen i nær fremtid.
  • Har du noen formuesgoder du kan selge? Holder det med en bil og trenger den virkelig å være helt ny? Hva med båt, hytte eller bolig i utlandet? Ikke det første man ønsker å kvitte seg med men det er tross alt mye bedre å selge hytta i år og slippe å bli kastet ut av boligen til neste år for å sette det litt på spissen. Andre ting kan være verdifulle kunstgjenstander, frimerker, mynter og lignende.  Ikke kast bort tiden på å legge ut småting til noen hundrelapper på Finn.no. Selv om du er et gjeldsoffer og hver krone kommer godt med så kan du mest sannsynlig bruke tiden din på tiltak som har mye større betydning for ditt gjeldsproblem. Man skal ikke glemme at tid er penger.
  • Dersom du bor i en veldig dyr bolig kan det å flytte til en billigere bolig være det som er nødvendig for å løse ditt gjeldsproblem. Det å besitte dyr eiendom har historisk sett vært økonomisk gunstig så dette bør ikke være ditt første alternativ men kan bli nødvendig dersom budsjettet ditt fortsatt går i minus etter ovenstående tiltak.
  • Dersom ingen av de nevnte tiltakene vil føre til at det omtalte budsjettet vil gå i pluss bør du sette i gang tiltak rettet mot en gjeldsordning. Det første steget i denne prosessen er å kontakte en gjeldsrådgiver for å få nødvendig gjeldsrådgivning før en eventuell søknad om gjeldsordning. Dette kan være en privat gjeldsrådgiver eller advokat. Det kan også være en offentlig gjeldsrådgiver som alle kommuner er lovpålagt å tilby gratis til sine innbyggere. Problemet med disse offentlige gjeldsrådgiverne er ofte lang ventetid og varierende kunnskap hos rådgiverne. Et problem som selvfølgelig også kan dukke opp hos private gjeldsrådgivere.

Copyrighted content. All Rights Reserved.