For deg som er gjeldsoffer.

Gjeldsoffer.info

Velkommen til gjeldsoffer.info

Det å være et gjeldsoffer kan være en særdeles stor belastning for de aller fleste. Mange forbinder dette med skam og fordommer og har forså vidt rett i at samfunnet forøvrig har mange fordommer i forbindelse med det å ikke være i stand til å betjene gjelden sin.

Man kan bli gjeldsoffer relativt uforskyldt.

Det er imidlertid svært mange årsaker til at personer blir et gjeldsoffer. I de aller fleste tilfeller spiller uforskyldte årsaker en stor årsak og kan være forhold som sykdom, arbeidsløshet, partner med skjulte problemer, tapt erstatningssak og mye, mye mer. For enkelte har årsaken rett og slett vært at de har vært litt overmodige i forbindelse med bedriftsetablering hvor de har forsøkt å bidra med noe positivt til samfunnet og ender opp med å bli en svarte listet syndebukk.

Det er ingen skam å være gjeldsoffer.

Du skal med andre ord ikke skamme deg over å være et gjeldsoffer. Du bør imidlertid heller ikke innta en passiv holdning om at du er et offer og er helt uforskyldt. Her gjelder det å finne en balansegang. Tar du en offerrolle er det vanskelig å jobbe kreativt og løsningsorientert for å komme ut av problemene.  Ordet gjeldstynget er for de fleste en bedre betegnelse enn gjeldsoffer da ordet gjeldsoffer kan virke stigmatiserende.

På gjeldsoffer.info ønsker vi å gi deg med et betydelig gjeldsproblem innspill til en løsning på dine gjeldsproblemer. Du finner kanskje ikke hele oppskriften på hvordan du skal løse alle dine problemer som gjeldsoffer her, men vi håper du får en god start og innfartsvinkel til å jobbe videre mot en gjeldsfri hverdag. Husk at det aldri er forsent å ta tak i dine gjeldsproblemer, men jo tidligere du gjør det jo flere løsningsalternativer str du normalt ovenfor.


Copyrighted content. All Rights Reserved.